mapa strony

Aneks nr 1 do Planu połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku

Ogłoszenia » Ogłoszenia » Aktualności » Aneks nr 1

Aneks nr 1 do Planu połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 27 lutego 2017 roku

 

Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Poznaniu
Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu
Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie
Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince
Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. z siedzibą w Iławie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu.
  
W związku z faktem, iż udziały Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą 
w Kobyłce, tj. jednej ze Spółek Przejmowanych zgodnie z Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, wchodzą w skład zasobu majątkowego Skarbu Państwa, utworzonego zgodnie z zapisami 
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku – o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. 2015 poz. 1052), dalej „ustawa o poręczeniach 
i gwarancjach”, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, aneksem nr 1 z dnia 27 lutego 2017 roku do ww. Planu Połączenia, spółka Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce została wyłączona 
z procesu połączenia spółek objętego Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku.
  
Dokument do pobrania:

Aneks nr 1 do Planu połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 27 lutego 2017 roku, przez Zarządy Spółek:

 

 1. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
 2. Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
 3. Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Poznaniu
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 5. Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 6. Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
 7. Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince
 8. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. z siedzibą w Iławie
 9. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
 10. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
 11. WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

W związku z faktem, iż udziały Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, tj. jednej ze Spółek Przejmowanych zgodnie z Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, wchodzą w skład zasobu majątkowego Skarbu Państwa, utworzonego zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku – o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. 2015 poz. 1052), dalej „ustawa o poręczeniach i gwarancjach”, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, aneksem nr 1 z dnia 27 lutego 2017 roku do ww. Planu Połączenia, spółka Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce została wyłączona z procesu połączenia spółek objętego Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Dokument do pobrania:

28-02-2017 Plan połaczenia

Aneks-nr-1 do planu polaczenia

[powrót]

polityka prywatności www.witar.pl