mapa strony

Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa

Ogłoszenia » Ogłoszenia » Aktualności » Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa

Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa

Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa stało się faktem

Informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 maja 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie 11 spółek Skarbu Państwa, w wyniku którego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Fundusz Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie jako spółka przejmująca – w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – przejął następujące spółki: (1) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. (2) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. (3) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. (4) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o. (5) Agroma Kutno sp. z o.o. (6) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. (8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. (9) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. (10) WITAR S.A.

Z dniem połączenia, tj. 4 maja 2017 roku, Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki ww. dziesięciu podmiotów, a kapitał zakładowy Funduszu Rozwoju Spółek S.A. został podwyższony z kwoty 13 000 000 zł do kwoty 18 723 300 zł.

Wyrażamy nadzieję, że fakt połączenia spółek stanie się źródłem wielu korzyści dla naszych kontrahentów i przyszłych klientów.   

Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2017r Połączenie Spółek

KRS wpis połączenia

[powrót]

polityka prywatności www.witar.pl